Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta-With you 2016 (Trọn bộ)

Phóng to
Tắt đèn
Bình luận
Like Và +1 Để Xem Phim Nhanh Hơn:

Nội dung phim

Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta-With you 2016 (Trọn bộ)

Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta-With you 2016 (Trọn bộ)
Đạo diễn:Lưu Sướng,
Quốc gia:Trung Quốc,
Năm:2016
Ngày khởi chiếu:8/4/2016
Thời lượng:45 phút/tập
Số tập: 24 tập
Chất lượng:Bản đẹp
Độ phân giải:HD 720p
Ngôn ngữ:Phụ đề Việt
Thể loại:Phim tâm lý, Phim tình cảm-Lãng mạn, Phim bộ Trung Quốc, Phim bộ
Công ty SX:IQIY Bắc Kinh


Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta-With you 2016 (Trọn bộ)-"Ai cũng cảm thấy thanh xuân sẽ chẳng bao giờ là vĩnh viễn, mà khi đó chính là lúc đẹp nhất của cuộc đời chúng ta. Lúc này đây tôi và toàn bộ quãng thanh xuân cùng nói lời tạm biệt". Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết về đề tài hoc đường của tác giả Bát Nguyệt Trường An, kể về hai người bạn học sinh bình thường Cảnh Cảnh và Dư Hoài cùng quá trình trưởng thành của mỗi người. [id]1;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/5eIggWSYeQkt9aVvKxu4xQLY_KyP3O5QeOq-TO_jM2V7rNiVkgki0aF6C4fcMHvA9tq0HIu_G5MUiw=m22|1;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/cdQSYh70h2iJrW-j6Wqszm-IwLfWekR_INKIXReLRjHwMLoza333u4Ky-wiSL784hdr02C3lxW_jGfz5zJtnT3BkBbqGG7IS70_yu7JRBSRcsCRWyPZQmXvgKGq9Kkcx-ZCjuhjG1ZQab25gljlJFekOFz81Ss2Jmt5LyOIxg6TgSOi5UrJmzit9-sy4k2EmDqvryyurGDX9uNX6Hv8iqNJIxSWO7W4vSqzF5SBkH7iG3aqwg7pkMRNM67hkuK45_8MA-aOPrDSOMwsK2QEi_F5b6IdSj73lSasBzM0Bvi43qIGjm_PCyO8pCETCRriU6pfpho7M1AE2UvBMRwYYp8QQLf1rTq3DL-XZyTBdO-CioJCrVIdi4HpTkfnBPen9fB79_2kgXi_qPgEgXszmgrsegkncvU6KYpdo9VuvrTL1hiJJsLvxnEdtQfObypOV9GhdCgp49v7qCHEd0i7q9eGzWljQdauf85yM5RUwQYJOvJRFTLmP-B0A4H_Cq9dD-dcEajiV2Pbbd1djW1JLKeadpFzbdU-P0_0Cq0jtj_aBiX7N7CA__4KDjgtfxx696MqWrg=m22|2;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/yEXH22L2nXVaSNoyTuOECwjtpbbNT8MVPHIGUkAr6MC-PahOi7yLGAXJrOcbc7HGLsaluC6Jn0go=m22|3;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/hSQKKjMSUiV0O5RExVKeYI5NN8x_XxP1CaJ2Yc4rIFb_nMdgQOFiN3oRT_clfvNNHx-5diwNOatn=m22|4;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/oPiXfQKjJmr9qNeRC4j7TwD8M6BfI7U2OYQOlIEwcMOdvPtIMkQ5ve66W8sKnUsU4__v4hnKcR4a=m22|5;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/im4h2jYF4DMoKvKeTWKj9R9qVD-cA-Y8i1HaOZMT_YlsR94xUg5n88pjqVrzRvF34QuWCvmRM7pW=m22|6;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/Q0h54OYKJAAmyfOoB_0n-MJoZoFqh4MI8TRR38n4g-D53bQDl3vhkUU7ditrZq62SKxvkS6UFz9R=m22|7;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/tlfFaM13FNb_I2eB0-kYoMRlBD5UFeI4EzlXGbBHHpcFgBAFi7HYfGu1-pTJoZ4S_szRplvwCpYj=m22|8;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/4MJTtoWeQAx98d2CdJCaRdp226Hhb24ZCsBf4tLNceFPOpcj0n3WvNx2Q3pbi3dtxkGM-OwX2yD9=m22|9;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/hqPaDGrlf60_LiIvdjXPIWQGQeN9ZssvECOkFVCfvRQ9PvK4Dm3Ao7zjRYSgRHZ7VX0ij-6a0lgn=m22|10;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/yNuT9ACnZRWd6ltJ12yuo-ZPSiZ3is59-SaGnTj5lIWLkVUVttBC5xZs4ktTstE68wXtMcG_ZdzH3g=m22|11;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/ZqDvKXfaU39-uvCcigp2As2KbIlFZHkC2GFU_1wIqUOBYLm9IiBuoMljsNg2C0MU0eMT_vVFwaFVZg=m22|12;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/b3vnoh6TQaEeuCk-HPd0C7b80euPIpWH7o4CuiIAJ7jDl_dl74SCBbZ7Kl3z991Lw4Z0KBKXYLJRuQ=m22|13;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/pmGurrmpUlcvxjVWwP98Me7UTpRjqiZ0Qi4M1RdTH9VDmlq2piZ3-TetJ7lqfeYc-1rP0NkzhysS=m22|14;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/HzCLEu8yHFRDWmRuMTEUtJTjGTNRL1XO77uqHo9-w-OQAt_P9x0xPNwRTszCRTeJ0p3PImdt2Qyh=m18|15;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/cdQSYh70h2iJrW-j6Wqszm-IwLfWekR_INKIXReLRjHwMLoza333u4Ky-wiSL784hdr02C3lxW_jGfz5zJtnT3BkBbqGG7IS70_yu7JRBSRcsCRWyPZQmXvgKGq9Kkcx-ZCjuhjG1ZQab25gljlJFekOFz81Ss2Jmt5LyOIxg6TgSOi5UrJmzit9-sy4k2EmDqvryyurGDX9uNX6Hv8iqNJIxSWO7W4vSqzF5SBkH7iG3aqwg7pkMRNM67hkuK45_8MA-aOPrDSOMwsK2QEi_F5b6IdSj73lSasBzM0Bvi43qIGjm_PCyO8pCETCRriU6pfpho7M1AE2UvBMRwYYp8QQLf1rTq3DL-XZyTBdO-CioJCrVIdi4HpTkfnBPen9fB79_2kgXi_qPgEgXszmgrsegkncvU6KYpdo9VuvrTL1hiJJsLvxnEdtQfObypOV9GhdCgp49v7qCHEd0i7q9eGzWljQdauf85yM5RUwQYJOvJRFTLmP-B0A4H_Cq9dD-dcEajiV2Pbbd1djW1JLKeadpFzbdU-P0_0Cq0jtj_aBiX7N7CA__4KDjgtfxx696MqWrg=m22|16;https://www.youtube.com/watch?v=2BUglWHwGPE|17;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/ZQe5Kq6a_uMRPfyrpq5Sb3o3Lmo7PiBhkXoqz59YiSKC53MFk-Wfu9CyfwPFADHAjMvVdJN1VRrdKg=m22|18;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/zFQhxijQ0OycSf0xRE1x5B2dxVsOW1_qUIXaPAUIoCZRrcVFtt4CfizC4kjY06Sn06ANJhsDs9mgDg=m22|19;https://www.youtube.com/watch?v=mbkQxpLEYi0|20;https://www.youtube.com/watch?v=AwPSNd2mows|19;https://www.youtube.com/watch?v=mbkQxpLEYi0|20;https://www.youtube.com/watch?v=AwPSNd2mows|21;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/GzFDkt1WzNJhwCi0oI7sLUl6Smrvci-6X1dEeJ4ppZrcGwnlDRDNEm4KP9dkSEt4tZcIUpUos4SDqA=m22|22;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/3fRUlMu-lU9bdh6wq-5kDB85jlx-VHj7q2Fgq4pL5QEWTk2HSpK6MrFpR5SBN_oC0mhE6xPtI9ovfw=m22|21;|22;|23;|24;|1;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-1|2;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-2|3;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-3|4;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-4|5;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-5|6;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-6|7;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-7|8;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-8|9;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-9|10;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-10|11;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-11|12;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-12|13;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-13|14;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-14|15;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-15|16;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-16|17;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-17|18;http://phimnhanh.com/xem-phim/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-with-you-2016/tap-18|19;|20;|21;|22;|23;|24;|1;http://tv.zing.vn/video/Dieu-Tuyet-Nhat-Cua-Chung-Ta-Tap-1/IWZBFCZA.html|2;http://tv.zing.vn/video/Dieu-Tuyet-Nhat-Cua-Chung-Ta-Tap-2/IWZBFCZC.html|3;http://tv.zing.vn/video/Dieu-Tuyet-Nhat-Cua-Chung-Ta-Tap-3/IWZBFFC9.html|4;http://tv.zing.vn/video/Dieu-Tuyet-Nhat-Cua-Chung-Ta-Tap-4/IWZBFFCA.html|5;http://tv.zing.vn/video/Dieu-Tuyet-Nhat-Cua-Chung-Ta-Tap-5/IWZC0I99.html|6;http://tv.zing.vn/video/Dieu-Tuyet-Nhat-Cua-Chung-Ta-Tap-6/IWZC0IE8.html|7;http://tv.zing.vn/video/Dieu-Tuyet-Nhat-Cua-Chung-Ta-Tap-7/IWZC0OB9.html|8;http://tv.zing.vn/video/Dieu-Tuyet-Nhat-Cua-Chung-Ta-Tap-8/IWZC0OD8.html|9;http://tv.zing.vn/video/Dieu-Tuyet-Nhat-Cua-Chung-Ta-Tap-9/IWZC06EW.html|10;http://tv.zing.vn/video/Dieu-Tuyet-Nhat-Cua-Chung-Ta-Tap-10/IWZC07II.html|11;http://tv.zing.vn/video/Dieu-Tuyet-Nhat-Cua-Chung-Ta-Tap-11/IWZC0CU7.html|12;http://tv.zing.vn/video/Dieu-Tuyet-Nhat-Cua-Chung-Ta-Tap-12/IWZC0C7A.html|13;|14;|15;|16;|17;|18;|19;|20;|21;|22;|23;|24;|[/id]

Xem toàn bộ

Bình luận về phim