Bạn Trai Tôi 500 Tuổi-My Amazing Boyfriend (Trọn bộ)

Phóng to
Tắt đèn
Bình luận
Like Và +1 Để Xem Phim Nhanh Hơn:

Nội dung phim

Bạn Trai Tôi 500 Tuổi-My Amazing Boyfriend (Trọn bộ)
Bạn Trai Tôi 500 Tuổi-My Amazing Boyfriend (Trọn bộ)
Status: Tập 28/28
Thể Loại: Tâm lý
Quốc Gia: Trung Quốc
Năm Sản Xuấn : 2016
Diễn Viên : Điền Tịnh Thực, Ngô Thiến

Phim Bạn Trai Tôi 500 Tuổi - Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi My Amazing Boyfriend 2016 là câu chuyện kể về một mối lương duyên bắt đầu từ trong quá khứ. Khi đó Xue Ling Qiao ( Điền Tịnh Thực) là người sở hữu sức mạnh siêu nhiên, tuy nhiên anh đã bị kẹt trong một giấc ngủ suốt 500 năm.Bộ phim tâm lý Hàn Quốc - Bạn Trai Tôi 500 Tuổi, My Amazing Boyfriend 2016 còn đưa chúng ta biết đến cô diễn viên ... khi cô không may gặp tai nạn, cũng là lúc Ling Qiao phá bỏ được lời nguyền trong giấc ngủ đó. Anh dùng sức mạnh siêu nhiên của mình để giúp Zing Zhi từ cõi chết trở về. Và câu chuyện lý thú bắt đầu từ đây.
[id]ư1;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/WqM9qqJh4SXHjcanACI_UEpdQfZmHjUk5uNjUXFV6_35z7XhsHyVOY7CjA6k8XbwRfqdeA=m22|1;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/WqM9qqJh4SXHjcanACI_UEpdQfZmHjUk5uNjUXFV6_35z7XhsHyVOY7CjA6k8XbwRfqdeA=m22|2;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/S6BpQ-uPl5sq3cb-XcuKXZz6_KsiWgsD1CSF_6YZ22yMDH4qeCEt-oKU7RRZS8ULO4Xr9Q=m22|3;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/_LcsQgcEuPEgGhB_3krZjucNlY35ev6YMSNiPGduMt4rFTctmPTmC_Ag62EWt0OP_pvl=m22|4;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/kZCIBvpMhUMbGhEbGR9kFblZke31fbsb391Xh-2UvHljcaEpFweGKl3HEoburJCzP4S4=m22|5;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/ZDB6_qaykn8w2nWbTZTJgR-7aFKMvMw8JGGZs5EMQ0VaEzzxMSZIUn5n8KzoJJ7JFLtItQ=m22|6;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/Sr2IftyHJWe2LiZrEew6jHJXxuINQQZDlH1ZPL2dJkrmDmRbLs-kAAXPvuOuE_hrW6u8=m22|7a;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/woNoeF-pb34YKnA8VGaWMNPo6gEHds7iUZlLUVkC7jAp0zJ3fQZSAYj1eo-YASf8enG3=m22|8;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/L7pGRiBCy2zR8tNObVMuheBRF9PR45iOK_SzgfR7Rx30huFk6YbHtTt_zss7379DVmOBlA=m22|9;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/bxzYwVLGYwJFRhEDQsuDY3VTPA4RJrjwFeucYwfL79b9NRQcBF3OyrS-VvdMWvMNQUpzCA=m22|10;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/kOt38ewzGhA6Km8GqrqXI8ywDa7qJ2mZteY_XD8GCzSAedPM_NVesWqjFcP9l7BFzUXjgA=m22|11;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/itrWq0By781ZdbXVj5Bn9lRDLSFFMKLBKQwamf-PV5Us6pzodXkiyX9bu3Sn8BUHKuuZ=m22|12;anc.mp4/https://3.bp.blogspot.com/lWwEtpwtJlNC_g_zoSLgvUPxLj_-QUMYr1aoW4No64RJpaY6URsT0kjWNQYzc41yTqVX=m22|13;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/hASo_otr8tJArZpAG7RtlvQVMvwpjNPuJlXm2TYcYchccoWGv6kVhuilKzU40ZGAGVMV=m22|14;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/MJ7WqG0S2bZ2BGAIez35H5-5NZwGAfp_tkWmz0ZRBzAMEP6Hk7kijl_8bMbgUOyYJOwl=m22|15;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/KeGzPJN-RTXf-pW643rbuGZGBaHqZ1tlAMDxNNc6mE0qgQY7OUgHzmI2AZi7gJSlZ-qp=m22|16;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/LNw9HMErd1rmdWaqmTmqj9vbQ4ggNRQuVLNd-RrEHR64Yc1QKtN8WCrUNjH181FjLvSDCw=m22|17;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/jx2OmU1S4rvp6jTchT1lCK8X2319M_y503T0ILG83cFP1MPUvk0QAeQ0voJC4w5e3-GNGg=m22|18;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/fUg-LqSb2nAi-v9znfRX-5HuI7JB7Qpkppw94UYbDxIOj7_WuYcxRkt8wSsJnib08YIuIQ=m22|19;anc.mp4/https://3.bp.blogspot.com/aFMIQ2bnJZpZ1sxFYyQyVqoYK2wSbtWj_OyL9Suy6aJbLTzr3A3xpZ_dyTW_ZlUikf9A=m22|20;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/YTG3m0nM9kKrtVBdVDoepLSu28XnPO1URJEVu2HLU2eLQkXvhMHxLa0b3evlUxzSxXf0=m22|21;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/ha0I7Q50SK6SedBk2E99eqmSQJYF8YfbTXdsQj0PvxXtoWxQcF9B1edCoe0Z72J-RRQs=m22|22;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/e1aSigaYL3MCBNt4TeiGzRszU7VP4i8TgKBK0HXnomRK8TVVUlcml9mm9SgIbfcAOzLIsQ=m22|23;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/reh3wwHgM1Q16tv47-RcewLac0yGekIF_pbBfRi48y5TLX_opqijbp5IVUN4XDb8DHoh=m22|24;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/0ZEZjShuEgOw_feK5XGVwcOTf48zQS2GI_h2IsPWB3VFucOepZUUcfHOUBHUxx_o6PnB=m22|25;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/8y8Uc1aJeidse1ojuhn3V8xIiUFJF6dF2jv44OF0vQKEd_rQLRcjKZYr2QbUnVlZmehG=m22|26;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/CNbiEK7tkwgz72eiTVnNaBmWtMQhkAXBWexWd1OHYJP-jTJ3VLJ5oJ_G6zkWBIToU7Z0pw=m22|27;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/F4tpiG_HyJwzWdffaNepLLrgeO4otvdKVG1T4ltyxR075K_UIITaO_dThJHnRwFPJp6yig=m22|28-Tập cuối;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/2SKfgumVCKrfjsc_H6dd9hiGZkYoah42z7eGX83ZL2ivenlzanHYI8T6JmlBAs6LbLQQ=m22|29;|30;|31;|32;|2;anc.flv/https://lh3.googleusercontent.com/3QmMZvjqqIaUuz0fR7WZGC6VoOkJ0WOSa60hvlejsvwnUU7ED14clVDDoMmhHTqcQH2wjA=m22|3;anc.flv/https://lh3.googleusercontent.com/8Js7xvjODHAtjtoOP05rhK24WGdP346drjwXckYrZHZ6-iMxXkEXCiMU1pq52KaBdkvANA=m22|4;anc.flv/https://lh3.googleusercontent.com/1jFgvyqAY5zJZpcEdhbhaUe_R1Yjudni8wLCeuH27R3tcK7s0WcfONbDZ1ieCDlOE-7LdA=m22|5;anc.flv/https://lh3.googleusercontent.com/mZBhhi7YzDfB5MZb_9RVFJ0kQsfzUcSxYwloMtME1WURLNovGqqoy5wV-6pImN34eAp5Aw=m22|6;anc.flv/https://lh3.googleusercontent.com/5NW4kdDPGsD2lJr0e1PT79fwR_u6M_xuWQoTwjlubDTXY-veUiQ3U7Rov4BDMMQmWWoGeQ=m22|7;anc.flv/https://lh3.googleusercontent.com/a5_CwWNgun2EvI1OX-u66vmgC1LkmJ0IHoR1PdkhbtvHVOLJJM0asdLcLIDR7Ash7j8G=m22|8;anc.flv/https://lh3.googleusercontent.com/a5_CwWNgun2EvI1OX-u66vmgC1LkmJ0IHoR1PdkhbtvHVOLJJM0asdLcLIDR7Ash7j8G=m22|9;anc.flv/https://lh3.googleusercontent.com/RF3TfPZbPA9ZggODYNp_mqZLsqDWey_t4svfI8lwcNOCDQyRQW3IisCowGIbO-kzcEZc=m22|10;anc.flv/https://lh3.googleusercontent.com/ZMXXhtzGZpFTeTlfYINMjOSrbjaMLZ1xLXTUcijSZdMRjvjEPvWFmhVxfam27FVE7dM9=m22|11;anc.flv/https://lh3.googleusercontent.com/itrWq0By781ZdbXVj5Bn9lRDLSFFMKLBKQwamf-PV5Us6pzodXkiyX9bu3Sn8BUHKuuZ=m22|12;anc.flv/https://lh3.googleusercontent.com/EAuOkIQ3BFskBpnBQHxJSRdQoVYU7kLXvgJiEV-6EAZX1LoDvyZI1peQ0VwYZDJybvdieQ=m22|13;anc.flv/https://lh3.googleusercontent.com/hASo_otr8tJArZpAG7RtlvQVMvwpjNPuJlXm2TYcYchccoWGv6kVhuilKzU40ZGAGVMV=m22|14;anc.flv/https://lh3.googleusercontent.com/MJ7WqG0S2bZ2BGAIez35H5-5NZwGAfp_tkWmz0ZRBzAMEP6Hk7kijl_8bMbgUOyYJOwl=m22|15;anc.flv/https://lh3.googleusercontent.com/KeGzPJN-RTXf-pW643rbuGZGBaHqZ1tlAMDxNNc6mE0qgQY7OUgHzmI2AZi7gJSlZ-qp=m22|16;anc.flv/https://lh3.googleusercontent.com/LNw9HMErd1rmdWaqmTmqj9vbQ4ggNRQuVLNd-RrEHR64Yc1QKtN8WCrUNjH181FjLvSDCw=m22|17;anc.flv/https://3.bp.blogspot.com/jSRl4K62EoshkRbUhrYl4Y86xVXZRrhdHNGnrf9N-4JEit55l3LIbN2sqSBaCgXIVl1m=m22|18;anc.flv/https://3.bp.blogspot.com/R-YbEXboMkQf1ovLSC24vOz5uE5Y6TYV3aTcXu4_SdBxe5c-9EBh19ODoDcCTm2NmxkU=m22|19;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/uMXBBTJUuma_q9mWis1AzoKBN1T3agyxkWvNx0STvzzDf645H1fo7BmpNdDY1sLeizzi=m22|20;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/PoYQywqKeLUphegr1v5s49WghuebL-1bel6bWUO5ExQOaF7-DlE0D_254FS59qWcLy98=m22|21;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/uMXBBTJUuma_q9mWis1AzoKBN1T3agyxkWvNx0STvzzDf645H1fo7BmpNdDY1sLeizzi=m22|22;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/e1aSigaYL3MCBNt4TeiGzRszU7VP4i8TgKBK0HXnomRK8TVVUlcml9mm9SgIbfcAOzLIsQ=m22|23;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/reh3wwHgM1Q16tv47-RcewLac0yGekIF_pbBfRi48y5TLX_opqijbp5IVUN4XDb8DHoh=m22|24;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/RYGSOmsozD-ocO-UCoGm7bu9rcfKdGLWAUrItBUNYwuB0Lxhgt-eXubRPhesXL-tQ1MN9A=m22|25;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/8fnOMgWO82YlgUg2NFnnjXHIiPsYH2uKLt-PAO62y0XLCvNM9SlREgDarcSL2BTSwWCDXA=m22|26;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/LzB32En7n8cO8CQlk6aWwokn1hllLIs1aFB1urPB00B7Y1WBhd7FrUFX7cCxIf2hmqkr=m22|27;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/F4tpiG_HyJwzWdffaNepLLrgeO4otvdKVG1T4ltyxR075K_UIITaO_dThJHnRwFPJp6yig=m22|28-END;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/uYYzvnfE3cWUIZ3GBWP1JwZZFqs3S-r-_ke9z7U8lt56Jj9vdlqIdymGQxisPkoCPHhC=m18?=m22|
[/id]

Xem toàn bộ

Bình luận về phim