Hàn Sơn Tiềm Long - Ghost Dragon of Cold Mountain (Tập 30/30 )

Phóng to
Tắt đèn
Bình luận
Like Và +1 Để Xem Phim Nhanh Hơn:

Nội dung phim

Hàn Sơn Tiềm Long - Ghost Dragon of Cold Mountain (Tập 30/30 )

Đạo diễn: La Vĩnh Hiền
Diễn viên: Mã Quốc Minh, Lâm Hạ Vy, Lý Thi Vận, Tào Vĩnh Liêm
Quốc gia: Phim Hồng Kông
Năm phát hành: 2014
Thời lượng: 30 Tập
Nguồn: Sưu tầm 
Giới thiệu: Bộ phim "Hàn Sơn Tiềm Long - Ghost Dragon of Cold Mountain 2014 (30 Tập)": Ghost Dragon of Cold Mountain-Hàn Sơn Tiềm Long(2014) Ghost Dragon Of Cold Mountain Hàn Sơn Tiềm Long
Lưu Giang - Phượng Nam Thiên (Người đứng đầu Thiên Ki Phủ)
Mã Quốc Minh - Chu Trường Thắng (Đô úy , nằm trong tứ đại bộ khoái , hảo hữu với Hùng Thập Cửu , chồng của Đào Hoa)
Ngao Gia Niên - Ngưu Đại Lực (Giáo úy , nằm trong tứ đại bộ khoái , thích Dương Mão )
Trần Quốc Bang - Mã Xuyên Khung (Giáo úy , nằm trong tứ đại bộ khoái , thích Dương Mão )
Lâm Hạ Vy - Dương Mão (Giáo úy , nằm trong tứ đại bộ khoái , thích Mã Xuyên Khung )
Lý Thi Vận - Đào Hoa / Ân Mỵ Nương ( Đào Hoa là vợ của Chu Trường Thắng sau đó bị chết , Ân Mỵ Nương là danh kỹ có diện mạo giống Đào Hoa , sau đó Ân Mỵ Nương thể hiện tình cảm và thích Chu Trường Thắng)[id]1;https://picasaweb.google.com/105503621454169562535/GunsAndRoses2012?authkey=Gv1sRgCKnZwN6-2ufaKg#6151717005107510754|2;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057113967681279586|3;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057122541023071970|4;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057126178929303794|5;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057125874175135058|6;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057128161785122146|7;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057133094164229794|8;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057131084425153010|9;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057133288375917970|10;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057101071937210018|11;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057098373803800066|12;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057104110838106530|13;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057105366298839218|14;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057105980403821362|15;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057107656101474914|16;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057109416814049426|17;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057109960506116306|18;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057111576508104882|19;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057113029674651234|20;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057115646958821074|21;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057116904460276338|22;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057117120898734626|23;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057121111104588754|24;https://picasaweb.google.com/114877483780871478491/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCLalnPfVke2S5wE#6057121282971634802|25;https://picasaweb.google.com/111841600455011481242/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCMy-pImLnc_OYA#6065158899661618162|26;https://picasaweb.google.com/111841600455011481242/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCMy-pImLnc_OYA#6065158898597587154|27;https://picasaweb.google.com/111841600455011481242/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCMy-pImLnc_OYA#6065158899496871058|28;https://picasaweb.google.com/111841600455011481242/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCMy-pImLnc_OYA#6065162071949245362|29;https://picasaweb.google.com/111841600455011481242/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCMy-pImLnc_OYA#6065162088298191298|30-End;https://picasaweb.google.com/111841600455011481242/GhostDragonOfColdMountain2014?authkey=Gv1sRgCMy-pImLnc_OYA#6065162077438265570|1;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-1/IWZA99ZC.html|2;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-2/IWZA99ZD.html|3;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-3/IWZA99ZE.html|4;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-4/IWZA99ZF.html|5;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-5/IWZA9960.html|6;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-6/IWZA996W.html|7;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-7/IWZA996O.html|8;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-8/IWZA9968.html|9;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-9/IWZA9969.html|10;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-10/IWZA996A.html|11;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-11/IWZA9978.html|12;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-12/IWZA9979.html|13;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-13/IWZA997A.html|14;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-14/IWZA997B.html|15;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-15/IWZA997C.html|16;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-16/IWZA99FA.html|17;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-17/IWZA99FB.html|18;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-18/IWZA99FC.html|19;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-19/IWZA99FD.html|20;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-20/IWZA99FE.html|21;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-21/IWZA99FF.html|22;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-22/IWZA9A00.html|23;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-23/IWZA9A0I.html|24;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-24/IWZA9A0W.html|25;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-25/IWZA9A0O.html|26;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-26/IWZA9A0U.html|27;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-27/IWZA9A0Z.html|28;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-28/IWZA9A06.html|29;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-29/IWZA9A07.html|30-End;http://tv.zing.vn/video/Han-Son-Tiem-Long-Tap-30-End/IWZA9A08.html|[/id]

Xem toàn bộ

Bình luận về phim